COD CER - CODUL EUROPEAN AL DEȘEURILOR ȘI AUTORIZAȚII DE MEDIU PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR


CODURILE CER SE REFERE LA NUMEROȚAREA PE CARE CODUL EUROPEAN AL DEȘEURILOR O UTILICE PENTRU A IDENTIFICA O ANUMITE CATEGORIE DE DEȘEURI.

INSTALELE DE VALORARE, RECICLARE ŞI/SAU DE ELIMINARE SUNT AUTORIZATE DE ORGANELE ÎNCĂRCATE DE GESTIONAREA DOAR UNOR CODURI CER.
PENTRU CARE ESTE OBLIGATORIU SA SE IGIE CA SISTEMUL SA ARE AUTORIZATIILE PENTRU GESTIONAREA CODULUI CER AL DESEURI PE CARE VREA SA LE DEPOZITEAZA SAU SAU ELIMINA.

ÎNAINTE DE VERIFICAREA COD CER, TREBUIE VERIFICATE AUTORIZĂRI DE SISTEM.

INSTALELE ACTIVE ÎN SECTORUL DEŞEURILOR SUNT ÎN DOUĂ MACRO CATEGORII:

- SISTEMELE AUTORIZATE PENTRU RECUPERARE
- SISTEMELE AUTORIZATE LA ELIMINAREA

- AUTORIZAȚIILE DE RECUPERARE SUNT DEsemnate PRIN SCRISOARE „R” SI NUMEROAREA RELATIVA.
- AUTORIZAȚIILE DE ELIMINAREA SUNT DEsemnate PRIN SCRISOARE „D” SI NUMEROAREA RELATIVA.

autorizatii cer coduri

ACTIVITĂȚILE DE RECUPERARE SUNT DETERMINATE DE Decretul Legislativ 152/06, Anexa C:

A1: pentru deșeurile care sunt reutilizate în principal ca combustibil sau pentru a produce energie
A2: pentru regenerarea și/sau recuperarea solvenților
A3: pentru toate operațiunile de reciclare și/sau valorificare a acelor substanțe organice care nu sunt utilizate ca solvenți (de obicei este compostarea)
A4: utilizat pentru reciclarea și recuperarea metalelor feroase și neferoase, precum și pentru unelte recunoscute ca compuși metalici (obișnuit sunt coletele de epave auto)
A5: pentru reciclarea și/sau recuperarea altor substanțe anorganice
A6: folosit pentru regenerarea acizilor sau bazelor
A7: autorizatie valabila pentru valorificarea produselor folosite la captarea poluantilor
A8: utilizate pentru recuperarea produselor din catalizatori
A9: pentru regenerarea sau alte reutilizari ale uleiurilor uzate
A10: pentru răspândirea pe sol în folosul agriculturii
A11: se aplică utilizării deșeurilor obținute în urma uneia dintre operațiunile indicate de la R1 la R10
A12: utilă pentru schimbul de deșeuri și să le supună uneia dintre operațiunile indicate de R1 la R11
A13: indică autorizația de a pune deșeuri în rezervă și apoi de a le supune uneia dintre operațiunile indicate la punctele R1 la R12 (excluzând depozitarea temporară, înainte de colectare, în locul unde sunt produse)

cod cer pentru instalația de recuperare a deșeurilor
cod cer stație de eliminare a deșeurilor

ACTIVITĂȚILE DE ELIMINARE SUNT DETERMINATE DE Decretul Legislativ 152/06, Anexa B

D1: Depozitare pe sau în sol (de exemplu, gropi de gunoi)
D2: Tratarea terenurilor (de exemplu, biodegradarea deșeurilor lichide sau a nămolului din sol)
D3: Injecții adânci (de exemplu, injecții de deșeuri pompabile în puțuri. În cupole de sare sau falii geologice naturale)
D4: Lagunare (de exemplu, evacuarea deșeurilor lichide sau a nămolului în fântâni, iazuri sau lagune etc.)
D5: Depozit special pregătit (de exemplu, sistematizare în celule etanșe separate, acoperite sau izolate unele de altele și de mediu)
D6: Evacuarea deșeurilor solide în mediul acvatic, cu excepția imersiei
D7: Imersie, inclusiv îngropare în subsolul mării
D8: Tratament biologic nespecificat în altă parte în prezenta anexă, care are ca rezultat compuși sau amestecuri care sunt eliminate conform uneia dintre procedurile enumerate la punctele D1 până la D12
D9: Tratament fizico-chimic nespecificat în altă parte în prezenta anexă care dă naștere la compuși sau amestecuri eliminate conform unuia dintre procesele enumerate la punctele D1 până la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare etc.)
D10: Incinerarea la sol
D11: Incinerarea pe mare
D12: Depozitare permanentă (de exemplu, plasarea containerelor într-o mină etc.)
D13: Gruparea preliminară înaintea uneia dintre operațiunile menționate la punctele D1-D12
D14: Reprocesare preliminară înainte de una dintre operațiunile menționate la punctele D1-D13
D15: Depozit preliminar înaintea uneia dintre operațiunile menționate la punctele D1-D14 (excluzând depozitul provizoriu, înainte de colectare, în locul în care sunt produse)

LISTA CODURILOR CER
LISTA EUROPEANĂ A DEŞEURILOR

COD CER DE REFUZ ȘI DESCRIERE

010000 DEȘEURI PROVENITE DIN PROSPECȚIE, EXTRACȚIE DIN MINA SAU CARIERĂ, ȘI ȘI TRATAMENTUL FIZIC SAU CHIMIC AL MINERALELOR

010100 CER deșeuri produse prin extracția mineralelor

010101 CER deșeuri din extracția minereurilor metalice

010102 Deșeuri CER din extracția mineralelor nemetalice

010300 CER deșeuri produse prin tratamente chimice și fizice ale minereurilor metalice

010304 * CER sterile care pot genera acid produs prin prelucrarea minereului de sulf

010305 * CER alte sterile care conțin substanțe periculoase

010306 CER sterile, altele decât cele menționate la 01 03 04 și 01 03 05

010307 * CER alte deșeuri care conțin substanțe periculoase din tratamente chimice și fizice ale minereurilor metalice

010308 Praf CER și reziduuri aferente, altele decât cele menționate la 01 03 07

010309 Nămoluri roșii CER provenite din producția de alumină, altele decât cele menționate la 01 03 07

010399 Deșeuri CER nespecificate altfel

010400 CER deșeuri produse prin tratamente chimice și fizice ale mineralelor nemetalice

010407 * Deșeuri CER care conțin substanțe periculoase, produse prin tratamente chimice și fizice ale mineralelor nemetalice

010408 CER deșeuri de pietriș și piatră zdrobită, altele decât cele menționate la 01 04 07

010409 CER deșeuri nisip și argilă 010410 praf și reziduuri aferente, altele decât cele menționate la 01 04 07

010411 Deșeuri CER de la prelucrarea potasiului și a sării geme, altele decât cele menționate la 01 04 07

010412 steril CER și alte reziduuri din spălarea și curățarea mineralelor, altele decât cele menționate la 01 04 07 și 01 04 11

010413 Deșeuri CER de la prelucrarea pietrei, altele decât cele menționate la 01 04 07

010499 Deșeuri CER nespecificate altfel

010500 CER namoluri de foraj si alte deseuri de foraj

010504 CER nămol și deșeuri de foraj puțuri de apă dulce

010505 * Nămoluri și deșeuri de foraj care conțin petrol CER

010506 * CER namoluri de foraj si alte deseuri foraj care contine substante periculoase

COD CER DE REFUZ ȘI DESCRIERE

010507 Nămoluri de foraj CER și deșeuri care conțin barit, altele decât cele de la 01 05 05 și 01 05 06

010508 EWC noroiuri și deșeuri de foraj care conțin clorură, altele decât cele de la 01 05 05 și 01 05 06

010599 Deșeuri CER nespecificate altfel

020000 CER DEŞEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT, PRELUCRAREA ŞI PREPARAREA ALIMENTELOR

020100 CER deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit 020101 nămoluri din operațiuni de spălare și curățare

020102 CER deșeuri de țesuturi animale

020103 CER deșeuri de țesuturi vegetale

020104 CER deșeuri din plastic (cu excepția ambalajelor)

020106 CER fecale de animale, urină și gunoi de grajd (inclusiv așternutul folosit), efluenți, colectați separat și tratați în afara amplasamentului

020107 CER deșeuri forestiere

020108 * CER deșeuri agrochimice care conțin substanțe periculoase

020109 Deșeuri agrochimice EWC, altele decât cele de la 02 01 08

020110 CER deșeuri metalice

020199 Deșeuri CER nespecificate altfel

020200 CER deșeuri de la prepararea și prelucrarea cărnii, peștelui și a altor alimente de origine animală

020201 CER nămoluri de la operațiuni de spălare și curățare

020202 CER deșeuri de țesuturi animale

020203 CER deșeuri improprii pentru consum sau prelucrare

020204 CER nămoluri de la tratarea efluenților la fața locului

020299 Deșeuri CER nespecificate altfel

020300 CER deșeuri de la prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, cacao, cafea, ceai și tutun; a producției de conserve; producția de drojdie și extract de drojdie, prepararea și fermentarea melasei

020301 Nămoluri CER produse prin spălarea, curățarea, decojirea, centrifugarea și separarea componentelor

020302 CER deșeuri legate de utilizarea conservanților

020303 CER deșeuri produse prin extracția cu solvent

020304 CER deșeuri improprii pentru consum sau prelucrare

COD CER DE REFUZ ȘI DESCRIERE

020305 CER nămoluri de la tratarea efluenților la fața locului

020399 Deșeuri CER nespecificate altfel

020400 CER deșeuri de la rafinarea zahărului

020401 CER pământ rezidual de la operațiunile de curățare și spălare a sfeclei

020402 CER în afara specificațiilor carbonat de calciu

020403 CER nămoluri de la tratarea efluenților la fața locului

020499 Deșeuri CER nespecificate altfel

020500 CER deșeuri din industria laptelui

020501 CER deșeuri improprii pentru consum sau prelucrare

020502 CER nămoluri de la tratarea efluenților la fața locului

020599 Deșeuri CER nespecificate altfel

020600 CER deșeuri din industria cofetăriei și panificației

020601 CER deșeuri improprii pentru consum sau prelucrare

020602 CER deșeuri legate de utilizarea conservanților

020603 CER nămoluri de la tratarea efluenților la fața locului

020699 Deșeuri CER nespecificate altfel

020700 CER deșeuri din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, ceaiului și cacaoi)

020701 CER deșeuri produse prin spălarea, curățarea și măcinarea materiei prime

020702 CER deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice

020703 CER deșeuri produse prin tratamente chimice

020704 CER deșeuri improprii pentru consum sau prelucrare

020705 CER nămoluri de la tratarea efluenților la fața locului

020799 Deșeuri CER nespecificate altfel

030000 CER DEȘEURI DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI PRODUCȚIA DE PANOURI, MOBILIER, CELEPA, HÂRTIE ȘI CARTON

030100 CER deșeuri din prelucrarea lemnului și producția de panouri și mobilier

030101 CER deșeuri de scoarță și plută

030104 * rumeguș, așchii, butași, lemn, plăci aglomerate și furnir care conțin substanțe periculoase EWC 030105 rumeguș, așchii, butași, lemn, plăci aglomerate și furnir, altele decât cele menționate la 03 01 04

030199 Deșeuri CER nespecificate altfel

030200 CER deșeuri din tratamente de conservare a lemnului

COD CER DE REFUZ ȘI DESCRIERE

030201 * Produse CER pentru tratamente conservatoare ale lemnului care conțin compuși organici nehalogenați

030202 * Produse CER pentru conservarea lemnului care conțin compuși organici clorurati

030203 * Produse CER pentru tratamente conservatoare ale lemnului care conțin compuși organometalici

030204 * Produse CER pentru conservarea lemnului care conțin compuși anorganici

030205 * CER alte produse pentru conservarea lemnului care conțin substanțe periculoase

030299 Produse CER pentru tratamente de conservare a lemnului nespecificate altfel

030300 CER deșeuri din producția și prelucrarea celulozei, hârtiei și cartonului 030301 scoarță și deșeuri de lemn

030302 CER nămoluri de recuperare din băile de macerare (lichior verde)

030305 Nămoluri CER provenite din procesele de decerneală în reciclarea hârtiei

030307 CER deșeuri de la separarea mecanică în producția de celuloză din deșeuri de hârtie și carton

030308 CER deșeuri din sortarea hârtiei și cartonului destinat reciclării

030309 CER nămoluri reziduale care conțin carbonat de calciu

030310 CER deșeuri de fibre și nămoluri care conțin fibre, materiale de umplutură și produse de acoperire generate prin procese de separare mecanică

030311 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 03 03 10

030399 Deșeuri CER nespecificate altfel

040000 CER DEȘEURI DIN PRELUCRAREA PIEI ȘI BLĂNII, ȘI ȘI INDUSTRIA TEXTILĂ

040100 CER deșeuri din prelucrarea pieilor și a blănurilor

040101 CER carnea și fragmente de var

040102 CER deșeuri de var

040103 * CER uzat băi de degresare care conțin solvenți fără fază lichidă

040104 CER lichid de bronzare care conține crom

040105 CER lichid de bronzare care nu conține crom

040106 Nămoluri CER, în special produse prin tratarea efluenților la fața locului, care conțin crom

040107 Nămoluri CER, în special produse prin tratarea efluenților la fața locului, care nu conțin crom

040108 Piele tăbăcită CER (resturi, deșeuri, butași, pulberi de lustruit) care conțin crom

040109 CER deșeuri din operațiuni de ambalare și finisare

040199 Deșeuri CER nespecificate altfel

040200 CER deșeuri din industria textilă

040209 CER deșeuri din materiale compozite (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

040210 CER material organic din produse naturale (de exemplu, grăsime, ceară)

040214 * CER deșeuri de la operațiuni de finisare care conțin solvenți organici

040215 Deșeuri de finisare CER, altele decât cele menționate la 04 02 14

040216 * Coloranți și pigmenți CER care conțin substanțe periculoase

040217 Coloranți și pigmenți CER, alții decât cei menționați la 04 02 16

040219 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

040220 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 04 02 19

040221 CER deșeuri din fibre textile brute

040222 CER deșeuri din fibre textile prelucrate

040299 Deșeuri CER nespecificate altfel

050000 CER DEșeuri din rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și tratarea pirolitică a cărbunelui

050100 CER deșeuri de la rafinarea petrolului

050102 * nămoluri CER provenite din procesele de desalinizare 050103 * nămoluri depuse pe fundul rezervoarelor

050104 * CER nămoluri acide produse prin procese de alchilare

050105 * Scurgeri de ulei CER

050106 * CER namoluri uleioase produse prin intretinerea instalatiilor si utilajelor

050107 * CER gudroane acide

050108 * EWC alte gudroane

050109 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

050110 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 05 01 09

050111 * CER deșeuri din epurarea combustibililor cu baze

050112 * Acizi CER care conțin uleiuri

050113 CER nămol rezidual din apa de alimentare a cazanului

050114 CER deșeuri produse de turnurile de răcire

050115 * CER filtre de argilă uzată

050116 CER deșeuri care conțin sulf din desulfurarea petrolului

050117 CER bitum

050199 Deșeuri CER nespecificate altfel

050600 CER deșeuri produse prin tratarea pirolitică a cărbunelui

050601 * CER gudroane acide

050603 * EWC alte gudroane

050604 CER deșeuri produse de turnurile de răcire

050699 Deșeuri CER nespecificate altfel

050700 CER deșeuri produse prin purificarea și transportul gazelor naturale

050701 * Deșeuri EWC care conțin mercur

050702 CER deșeuri care conțin sulf

050799 Deșeuri CER nespecificate altfel

060000 DEŞEURI CER DIN PROCESE CHIMICE INORGANICE

060100 CER deșeuri din producția, formularea, furnizarea și utilizarea acizilor

060101 * CER acid sulfuric și acid sulfuros

060102 * CER acid clorhidric

060103 * CER acid fluorhidric

060104 * CER acid fosforic și fosforic

060105 * CER acid azotic și acid azotat

060106 * CER alți acizi 060199 deșeuri nespecificate altfel

060200 CER deșeuri de la fabricarea, formularea, furnizarea și utilizarea bazelor

060201 * CER hidroxid de calciu

060203 * CER hidroxid de amoniu

060204 * CER hidroxid de sodiu și potasiu

060205 * EWC alte baze 060299 deșeuri nespecificate altfel

060300 CER deșeuri din MFSU de săruri, soluțiile acestora și oxizi metalici

060311 * Săruri CER și soluții ale acestora, care conțin cianuri

060313 * Săruri CER și soluții ale acestora, care conțin metale grele

060314 Săruri CER și soluțiile acestora, altele decât cele menționate la 06 03 11 și 06 03 13

060315 * CER oxizi metalici care conțin metale grele

060316 Oxizi metalici CER, alții decât cei menționați la 06 03 15

060399 Deșeuri CER nespecificate altfel

060400 CER deșeuri care conțin metale, altele decât cele menționate la 06 03

060403 * Deșeuri CER care conțin arsenic

060404 * Deșeuri EWC care conțin mercur

060405 * Deșeuri CER care conțin alte metale grele

060499 Deșeuri CER nespecificate altfel

060500 CER nămoluri de la tratarea efluenților la fața locului

060502 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

060503 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 06 05 02

060600 CER deșeuri de la fabricarea, formularea, furnizarea și utilizarea de substanțe chimice care conțin sulf, procese chimice cu sulf și procese de desulfurare

060602 * Deșeuri CER care conțin sulfuri periculoase

060603 Deșeuri EWC care conțin sulfuri, altele decât cele menționate la 06 06 02

060699 Deșeuri CER nespecificate altfel

060700 CER deșeuri din producția, formularea, furnizarea și utilizarea produselor cu halogen și a proceselor chimice cu halogen

060701 * Deșeuri CER din procesele electrolitice care conțin azbest

060702 * Cărbune activ EWC din producția de clor

060703 * CER nămoluri de sulfat de bariu care conțin mercur

060704 * Soluții și acizi CER, de ex. acid de contact

060799 Deșeuri CER nespecificate altfel

060800 CER deșeuri din producția, formularea, furnizarea și utilizarea siliciului și a derivaților acestuia

060802 * Deșeuri CER care conțin clorosilan periculos

060899 Deșeuri CER nespecificate altfel

060900 CER deșeuri din MFSU de produse din fosfor și procese chimice ale fosforului

060902 CER zgură fosforoasă

060903 * CER deșeuri de reacție pe bază de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

060904 CER deșeuri de reacție pe bază de calciu, altele decât cele menționate la 06 09 03

060999 Deșeuri CER nespecificate altfel

061000 CER deșeuri de la MFSU de produse chimice care conțin azot, procese chimice cu azot și producție de îngrășăminte

061002 * Deșeuri EWC care conțin substanțe periculoase

061099 Deșeuri CER nespecificate altfel

061100 CER deșeuri din producția de pigmenți anorganici și opacizanți

061101 Deșeuri CER din reacții pe bază de calciu în producția de dioxid de titan

061199 Deșeuri CER nespecificate altfel

061300 CER deșeuri din procese chimice anorganice nespecificate altfel

061301 * Produse de protecție a plantelor EWC, agenți de conservare a lemnului și alte biocide anorganice

061302 * cărbune activ EWC uzat (cu excepția 06 07 02)

061303 CER negru de fum

061304 * CER deșeuri din prelucrarea azbestului

061305 * CER funingine

061399 Deșeuri CER nespecificate altfel

070000 DEŞEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE

070100 CER deșeuri de la fabricarea, formularea, furnizarea și utilizarea substanțelor chimice organice de bază

070101 * CER soluții apoase de spălare și lichide mamă

070103 * Solvenți organici halogenați CER, soluții de spălare și lichide mumă

070104 * CER alți solvenți organici, lichide de spălat și lichide mamă

070107 * Funduri și reziduuri de reacție halogenate CER

070108 * CER alte funduri de alambic și reziduuri de reacție

070109 * Turte de filtrare halogenate CER și absorbanți uzați

070110 * CER alte turte de filtrare și absorbanți uzați

070111 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

070112 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 07 01 11

070199 Deșeuri CER nespecificate altfel

070200 CER deșeuri de la MFSU de materiale plastice, cauciucuri sintetice și fibre artificiale

070201 * CER soluții apoase de spălare și lichide mamă

070203 * Solvenți organici halogenați CER, soluții de spălare și lichide mumă

070204 * CER alți solvenți organici, lichide de spălat și lichide mamă

070207 * Funduri și reziduuri de reacție halogenate CER

070208 * CER alte funduri de alambic și reziduuri de reacție

070209 * Turte de filtrare halogenate CER și absorbanți uzați

070210 * CER alte turte de filtrare și absorbanți uzați

070211 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

070212 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 07 02 11

070213 CER deșeuri din plastic

070214 * Deșeuri CER de la aditivi care conțin substanțe periculoase

070215 Deșeuri CER din alții aditivi decât cei menționați la 07 02 14

070216 * Deșeuri CER care conțin silicon periculos

070217 Deșeuri EWC care conțin silicon, altele decât cele menționate la 07 02 16

070299 Deșeuri CER nespecificate altfel

070300 Deșeuri CER din MFSU de coloranți și pigmenți organici (cu excepția 06 11)

070301 * CER soluții apoase de spălare și lichide mamă

070303 * Solvenți organici halogenați CER, soluții de spălare și lichide mumă

070304 * CER alți solvenți organici, lichide de spălat și lichide mamă

070307 * Funduri și reziduuri de reacție halogenate CER

070308 * CER alte funduri de alambic și reziduuri de reacție

070309 * Turte de filtrare halogenate CER și absorbanți uzați

070310 * CER alte turte de filtrare și absorbanți uzați

070311 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

070312 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 07 03 11

070399 Deșeuri CER nespecificate altfel

070400 CER deșeuri de la fabricarea, formularea, furnizarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor (cu excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenți de conservare a lemnului (cu excepția 03 02) și a altor biocide organice

070401 * CER soluții apoase de spălare și lichide mamă

070403 * Solvenți organici halogenați CER, soluții de spălare și lichide mumă

070404 * CER alți solvenți organici, lichide de spălat și lichide mamă

070407 * Funduri și reziduuri de reacție halogenate CER

070408 * CER alte funduri de alambic și reziduuri de reacție

070409 * Turte de filtrare halogenate CER și absorbanți uzați

070410 * CER alte turte de filtrare și absorbanți uzați

070411 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

070412 CER angi din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 07 04 11

070413 * CER deșeuri solide care conțin substanțe periculoase

070499 Deșeuri CER nespecificate altfel

070500 CER deșeuri de la fabricarea, formularea, furnizarea și utilizarea produselor farmaceutice

070501 * CER soluții apoase de spălare și lichide mamă

070503 * Solvenți organici halogenați CER, soluții de spălare și lichide mumă

070504 * CER alți solvenți organici, lichide de spălat și lichide mamă

070507 * Funduri și reziduuri de reacție halogenate CER

070508 * CER alte funduri de alambic și reziduuri de reacție

070509 * Turte de filtrare halogenate CER și absorbanți uzați

070510 * CER alte turte de filtrare și absorbanți uzați

070511 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

070512 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 07 05 11

070513 * CER deșeuri solide care conțin substanțe periculoase

070514 CER deșeuri solide, altele decât cele menționate la 07 05 13

070599 Deșeuri CER nespecificate altfel

070600 CER deșeuri din producția, formularea, furnizarea și utilizarea grăsimilor, lubrifianților, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor

070601 * CER soluții apoase de spălare și lichide mamă

070603 * Solvenți organici halogenați CER, soluții de spălare și lichide mumă

070604 * CER alți solvenți organici, lichide de spălat și lichide mamă

070607 * Funduri și reziduuri de reacție halogenate CER

070608 * CER alte funduri de alambic și reziduuri de reacție

070609 * Turte de filtrare halogenate CER și absorbanți uzați

070610 * CER alte turte de filtrare și absorbanți uzați

070611 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

070612 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 07 06 11

070699 Deșeuri CER nespecificate altfel

070700 CER deșeuri de la MFSU de chimicale fine și substanțe chimice nespecificate altfel

070701 * CER soluții apoase de spălare și lichide mamă

070703 * Solvenți organici halogenați CER, soluții de spălare și lichide mumă

070704 * CER alți solvenți organici, lichide de spălat și lichide mamă

070707 * Funduri și reziduuri de reacție halogenate CER

070708 * CER alte funduri de alambic și reziduuri de reacție

070709 * Turte de filtrare halogenate CER și absorbanți uzați

070710 * CER alte turte de filtrare și absorbanți uzați

070711 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

070712 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 07 07 11

070799 Deșeuri CER nespecificate altfel

080000 CER DEȘEURI DIN PRODUCȚIA, FORMULAREA, FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA VOPSELELOR (VOPSELE, LACURI ȘI EMALUI GLAZATE), AdezIVI, SIGLANȚI ȘI CERNELURI PENTRU IMPRIMARE

080100 CER deșeuri de la fabricarea, formularea, furnizarea și utilizarea și îndepărtarea vopselelor și lacurilor

080111 * CER deșeuri de vopsea și lac care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

080112 CER deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele menționate la 08 01 11

080113 * Nămoluri CER din vopsele și lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

080114 Nămoluri CER din vopsele și lacuri, altele decât cele menționate la 08 01 13

080115 * Nămoluri apoase CER care conțin vopsea și lac care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

080116 Nămoluri apoase CER care conțin vopsele și lacuri, altele decât cele menționate la 08 01 15

080117 * Nămoluri CER provenite din îndepărtarea vopselei și a lacului care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

080118 Nămoluri CER de la îndepărtarea vopselei și a lacului, altele decât cele menționate la 08 01 17

080119 * CER suspensii apoase care conțin vopsele și lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

080120 Suspensii apoase CER care conțin vopsele și lacuri, altele decât cele menționate la 08 01 19

080121 * Reziduuri CER de vopsea sau decapant pentru vopsea

080199 Deșeuri CER nespecificate altfel

080200 CER deșeuri din MFSU de alte acoperiri (inclusiv materiale ceramice)

080201 CER deșeuri de praf de la acoperiri

080202 CER namoluri apoase care contin materiale ceramice

080203 CER suspensii apoase care conțin materiale ceramice

080299 Deșeuri CER nespecificate altfel

080300 CER deșeuri de la fabricarea, formularea, furnizarea și utilizarea cernelurilor de imprimare

080307 CER namoluri apoase care contin cerneala

080308 CER deșeuri lichide apoase care conțin cerneală

080312 * Cerneală reziduală CER care conține substanțe periculoase

080313 Cerneală reziduală CER, altele decât cele menționate la 08 03 12

080314 * Nămoluri de cerneală CER care conţin substanţe periculoase

080315 Nămoluri de cerneală CER, altele decât cele menționate la 08 03 14

080316 * Reziduuri CER de soluții chimice pentru gravare

080317 * Deșeuri de toner de imprimare CER care conține substanțe periculoase

080318 CER deșeuri de toner de imprimare, altele decât cele menționate la 08 03 17

080319 * Uleiuri disperse CER

080399 Deșeuri CER nespecificate altfel

080400 CER deșeuri de la fabricarea, formularea, furnizarea și utilizarea adezivilor și etanșanților (inclusiv produse de impermeabilizare)

080409 * CER deșeuri de adezivi și etanșanți care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

080410 CER deșeuri de adezivi și etanșanți, altele decât cele menționate la 08 04 09

080411 * Nămoluri de adeziv și etanșare CER care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

080412 Nămoluri de adeziv și de etanșare CER, altele decât cele menționate la 08 04 11

080413 * nămoluri apoase CER care conțin adezivi și etanșanți care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

080414 Nămoluri apoase CER care conțin adezivi și materiale de etanșare, altele decât cele menționate la 08 04 13

080415 * CER deșeuri lichide apoase care conțin adezivi și etanșanți care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

080416 CER deșeuri lichide apoase care conțin adezivi și etanșanți, alții decât cei menționati la 08 04 15

080417 * Ulei de rășină CER

080499 Deșeuri CER nespecificate altfel

080500 Deșeuri CER nespecificate altfel la 08

080501 * CER deșeuri izocianați

090000 CER DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA

090100 CER deșeuri din industria fotografică

090101 * Soluții de dezvoltare și activare pe bază de apă CER

090102 * Soluții de dezvoltare pentru plăci offset CER pe bază de apă

090103 * Soluții de dezvoltare CER pe bază de solvenți

090104 * Soluții de fixare CER

090105 * Soluții de spălare CER și soluții de oprire de fixare

090106 * Deșeuri CER care conțin argint de la tratarea la fața locului a deșeurilor fotografice

090107 Filme fotografice CER și hârtie care conțin argint sau compuși de argint

090108 Film și hârtie fotografică CER, fără compuși de argint sau argint

090110 Camere foto de unică folosință CER fără baterii

090111 * Camere CER de unică folosință care conțin baterii incluse în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

090112 Camere CER de unică folosință, altele decât cele menționate la 09 01 11

090113 * Deșeuri lichide apoase EWC de la recuperarea la fața locului a argintului, altele decât cele menționate la 09 01 06

090199 Deșeuri CER nespecificate altfel

100000 CER DEȘEURI PRODUSE PRIN PROCESE TERMICE

100100 CER deșeuri produse de centrale termice și alte centrale termice (cu excepția 19)

100101 CER cenușă de fund, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan menționat la 10 01 04)

100102 CER cenușă zburătoare de cărbune

100103 CER cenușă zburătoare din turbă și lemn netratat

100104 * CER cenușă ușoară din păcură și praf din cazan

100105 CER deșeuri solide produse prin reacții pe bază de calciu în procesele de desulfurare a gazelor de ardere

100107 CER deșeuri noroioase produse prin reacții pe bază de calciu în procesele de desulfurare a gazelor de ardere

100109 * CER acid sulfuric

100113 * Cenușă zburătoare CER de la hidrocarburi emulsionate utilizate drept combustibil

100114 * CER cenușă de fund, zgură și praf de cazan de la coincinerare care conțin substanțe periculoase

100115 CER cenușă de fund, zgură și praf de cazan de la coincinerare, altele decât cele menționate la 10 01 14

100116 * Cenușă zburătoare CER de la coincinerare care conține substanțe periculoase

100117 CER cenușă zburătoare de la coincinerare, altele decât cele menționate la 10 01 16

100118 * CER deșeuri de la purificarea gazelor de ardere care conțin substanțe periculoase

100119 Deșeuri CER provenite din curățarea gazelor arse, altele decât cele menționate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18

100120 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

100121 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 10 01 20

100122 * CER nămoluri apoase de la operațiunile de curățare a cazanelor care conțin substanțe periculoase

100123 CER nămoluri apoase de la curățarea cazanelor, altele decât cele menționate la 10 01 22

100124 Nisipuri CER ale reactoarelor cu pat fluidizat

100125 CER deșeuri de la depozitarea și prepararea combustibilului din centrale termoelectrice pe cărbune

100126 CER deșeuri de la tratarea apei de răcire

100199 Deșeuri CER nespecificate altfel

100200 CER deșeuri din industria siderurgică

100201 CER deșeuri de la tratarea zgurii

100202 CER zgură netratată

100207 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse care conțin substanțe periculoase

100208 Deșeuri CER de la tratarea gazelor arse, altele decât cele menționate la 10 02 07

100210 Fulgi de rulare CER

100211 * Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire, care conțin uleiuri

100212 Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire, altele decât cele menționate la 10 02 11

100213 * CER namoluri si turte de filtrare de la tratarea gazelor de ardere care contin substante periculoase

100214 Nămoluri CER și turte de filtrare de la tratarea gazelor, altele decât cele menționate la 10 02 13

100215 CER alte namoluri si turte de filtrare

100299 Deșeuri CER nespecificate altfel

100300 CER deșeuri din metalurgia termică a aluminiului

100302 CER fragmente de anozi

100304 * Zgura EWC din producția primară

100305 CER deșeuri de alumină

100308 * Zgură salină CER din producție secundară

100309 * Zgura neagră EWC din producția secundară

100315 * CER skimmings care sunt inflamabile sau emit, la contactul cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

100316 Skimmings CER, altele decât cele menționate la 10 03 15

100317 * Deșeuri EWC care conțin gudron de la producția de anod

100318 CER deșeuri care conțin carbon de la fabricarea anodurilor, altele decât cele menționate la 10 03 17

100319 * CER praf de gaze de ardere care conține substanțe periculoase

100320 CER praf de gaze arse, altele decât cele menționate la 10 03 19

100321 * EWC alte pulberi și particule (inclusiv cele de la morile cu bile) care conțin substanțe periculoase

100322 CER alte pulberi și particule (inclusiv cele de la morile cu bile), altele decât cele menționate la 10 03 21

100323 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse care conțin substanțe periculoase

100324 Deșeuri CER de la tratarea gazelor arse, altele decât cele menționate la 10 03 23

100325 * CER namoluri si turte de filtrare de la tratarea gazelor de ardere care contin substante periculoase

100326 Nămoluri CER și turte de filtrare de la tratarea gazelor, altele decât cele menționate la 10 03 25

100327 * Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire care conține ulei

100328 Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire, altele decât cele menționate la 10 03 27

100329 * Deșeuri CER provenite din tratarea soluției saline și a zgurii negre care conțin substanțe periculoase

100330 Deșeuri CER provenite din tratarea soluțiilor saline și a zgurii negre, altele decât cele menționate la 10 03 29

100399 Deșeuri CER nespecificate altfel

100400 CER deșeuri din metalurgia termică a plumbului

100401 * Zgură CER din producția primară și secundară

100402 * Impurități CER și degresări din producția primară și secundară

100403 * CER arsenat de calciu

100404 * CER praf de gaze arse

100405 * CER alte pulberi și particule

100406 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse

100407 * CER namoluri si turte de filtrare de la tratarea gazelor de ardere

100409 * Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire care conține ulei

100410 Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire, altele decât cele menționate la 10 04 09

100499 Deșeuri CER nespecificate altfel

100500 CER deșeuri din metalurgia termică a zincului

100501 Zgură CER din producția primară și secundară

100503 * CER praf de gaze arse

100504 CER alte pulberi și particule

100505 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse

100506 * CER namoluri si turte de filtrare de la tratarea gazelor de ardere

100508 * Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire care conține ulei

100509 Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire, altele decât cele menționate la 10 05 08

100510 * zgură și zgură CER care sunt inflamabile sau emit, la contactul cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

100511 zgură și zgură CER, altele decât cele menționate la 10 05 10

100599 Deșeuri CER nespecificate altfel

100600 CER deșeuri din metalurgia termică a cuprului

100601 Zgură CER din producția primară și secundară

100602 CER impurități și degresări din producția primară și secundară

100603 * CER praf de gaze arse

100604 CER alte pulberi și particule

100606 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse

100607 * CER namoluri si turte de filtrare de la tratarea gazelor de ardere

100609 * Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire care conține ulei

100610 Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire, altele decât cele menționate la 10 06 09

100699 Deșeuri CER nespecificate altfel

100700 CER deșeuri din metalurgia termică de argint, aur și platină 100701 zgură din producția primară și secundară

100702 CER impurități și degresări din producția primară și secundară

100703 CER deșeuri solide produse prin tratarea fumului

100704 CER alte pulberi și particule

100705 CER nămoluri și reziduuri de filtrare produse prin tratarea fumului

100707 * Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire care conține ulei

100708 Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire, altele decât cele menționate la 10 07 07

100799 Deșeuri CER nespecificate altfel

100800 CER deșeuri din metalurgia termică a altor minerale neferoase

100804 CER praf și particule

100808 * CER zgură sărată din producția primară și secundară

100809 CER alte zguri

100810 * CER impurități și degresări care sunt inflamabile sau emit, la contactul cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

100811 Impurități CER și degresări, altele decât cele menționate la 10 08 10

100812 * Deșeuri CER care conțin gudron din producția de anozi

100813 CER deșeuri care conțin carbon de la fabricarea anodurilor, altele decât cele menționate la 10 08 12

100814 CER fragmente de anozi

100815 * CER praf de gaze de ardere care conține substanțe periculoase

100816 CER praf de gaze arse, altele decât cele menționate la 10 08 15

100817 * CER namoluri si turte de filtrare de la tratarea gazelor de ardere care contin substante periculoase

100818 Nămoluri CER și turte de filtrare de la tratarea gazelor, altele decât cele menționate la 10 08 17

100819 * Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire care conține ulei

100820 Deșeuri EWC de la tratarea apei de răcire, altele decât cele menționate la 10 08 19

100899 Deșeuri CER nespecificate altfel

100900 CER deșeuri de la topirea materialelor feroase

100903 CER topire zgură

100905 * CER matrițe de turnătorie neutilizate și miezuri care conțin substanțe periculoase

100906 CER matrițe și miezuri de turnătorie neutilizate, altele decât cele menționate la 10 09 05

100907 * CER a folosit matrițe de turnătorie și miezuri care conțin substanțe periculoase

100908 CER utilizate matrițe și miezuri de turnătorie, altele decât cele menționate la 10 09 07

100909 * CER praf de gaze de ardere care conține substanțe periculoase

100910 CER praf de gaze arse, altele decât cele menționate la 10 09 09

100911 * EWC alte particule care conțin substanțe periculoase

100912 CER alte particule, altele decât cele menționate la 10 09 11

100913 * Lianti de deseuri CER care contin substante periculoase

100914 Lianți pentru deșeuri CER, alții decât cei menționati la 10 09 13

100915 * Produse detectoare de fisuri deșeuri CER care conțin substanțe periculoase

100916 CER deșeuri de produse de detectare a fisurilor, altele decât cele menționate la 10 09 15

100999 Deșeuri CER nespecificate altfel

101000 CER deșeuri de la turnarea materialelor neferoase

101003 CER topire zgură

101005 * CER matrițe de turnătorie neutilizate și miezuri care conțin substanțe periculoase

101006 CER matrițe și miezuri de turnătorie neutilizate, altele decât cele menționate la 10 10 05

101007 * CER a folosit matrițe de turnătorie și miezuri care conțin substanțe periculoase

101008 CER utilizate matrițe și miezuri de turnătorie, altele decât cele menționate la 10 10 07

101009 * CER praf de gaze de ardere care conține substanțe periculoase

101010 CER praf de gaze arse, altele decât cele menționate la 10 10 09

101011 * EWC alte particule care conțin substanțe periculoase

101012 CER alte particule, altele decât cele menționate la 10 10 11

101013 * Lianti de deseuri CER care contin substante periculoase

101014 Lianți pentru deșeuri CER, alții decât cei menționati la 10 10 13

101015 * Produse detectoare de fisuri deșeuri CER care conțin substanțe periculoase

101016 CER deșeuri de produse de detectare a fisurilor, altele decât cele menționate la 10 10 15

101099 Deșeuri CER nespecificate altfel

101100 CER deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă

101103 CER deșeuri de materiale din fibre pe bază de sticlă

101105 CER praf și particule

101109 * Amestec de deșeuri CER nesupus tratamentului termic, care conține substanțe periculoase

101110 CER amestec de deșeuri nesupus tratamentului termic, altele decât cele menționate la 10 11 09

101111 * Deșeuri de sticlă EWC sub formă de particule și pulbere de sticlă care conține metale grele (de exemplu, din tuburi catodice)

101112 Deșeuri de sticlă EWC, altele decât cele menționate la 10 11 11

101113 * Lustruire a sticlei CER și nămol de măcinare care conține substanțe periculoase

101114 Nămoluri pentru lustruirea și măcinarea sticlei CER, altele decât cele menționate la 10 11 13

101115 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse care conțin substanțe periculoase

101116 Deșeuri CER de la tratarea gazelor arse, altele decât cele menționate la 10 11 15

101117 * CER namoluri si turte de filtrare de la tratarea gazelor de ardere care contin substante periculoase

101118 Nămoluri CER și turte de filtrare de la tratarea gazelor, altele decât cele menționate la 10 11 17

101119 * Deșeuri solide EWC de la tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

101120 CER deșeuri solide de la tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 10 11 19

101199 Deșeuri CER nespecificate altfel

101200 CER deșeuri de la fabricarea produselor ceramice, cărămizi, plăci și materiale de construcție

101201 CER deșeuri din compuși care nu au fost supuși tratamentului termic

101203 CER praf și particule

101205 CER nămoluri și reziduuri de filtrare produse prin tratarea fumului

101206 Matrite deseuri CER

101208 CER deșeuri de ceramică, cărămizi, plăci și materiale de construcție (supuse tratamentului termic)

101209 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse care conțin substanțe periculoase

101210 CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse, altele decât cele menționate la 10 12 09

101211 * Deșeuri CER de la operațiunile de vitrare care conțin metale grele

101212 Deșeuri CER provenite din operațiuni de vitrare, altele decât cele menționate la punctul 10 12 11

101213 CER nămoluri de la tratarea efluenților la fața locului

101299 Deșeuri CER nespecificate altfel

101300 CER deșeuri de la fabricarea cimentului, varului și gipsului și a produselor din aceste materiale

101301 CER deșeuri din compuși care nu au fost supuși tratamentului termic

101304 CER deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului

101306 EWC praf și particule (cu excepția celor de la articolele 10 13 12 și 10 13 13)

101307 CER nămoluri și reziduuri de filtrare produse prin tratarea fumului

101309 * CER deșeuri de la fabricarea azbocimentului, care conțin azbest

101310 Deșeuri CER de la fabricarea azbocimentului, altele decât cele menționate la 10 13 09

101311 Deșeuri CER provenite din producția de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele menționate la 10 13 09 și 10 13 10

101312 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse care conțin substanțe periculoase

101313 CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse, altele decât cele menționate la 10 13 12

101314 CER deșeuri și nămol de ciment

101399 Deșeuri CER nespecificate altfel

101400 CER deșeuri produse de cuptoarele crematorii

101401 * Deșeuri CER de la purificarea gazelor de ardere care conțin mercur

110000 CER DEȘEURI DIN TRATAMENTUL CHIMIC DE SURFACE ȘI ACOPERIREA METALELOR ȘI A ALTE MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROSĂ

110100 CER deșeuri produse prin tratarea și acoperirea metalelor (de exemplu, procese galvanice, zincare, decapare, curățare electrolitică, fosfatare, degresare alcalină, anodizare)

110105 * CER acizi de decapare

110106 * Acizi CER nespecificați altfel

110107 * Baze de decapare CER

110108 * CER namoluri de fosfatare

10109 * CER namoluri si turte de filtrare care contin substante periculoase

110110 Nămoluri CER și turte de filtrare, altele decât cele menționate la 11 01 09

110111 * Soluții de spălare apoase CER care conțin substanțe periculoase

110112 CER soluții apoase de spălare, altele decât cele menționate la 10 01 11

110113 * Deșeuri de degresare CER care conțin substanțe periculoase

110114 Deșeuri de degresare CER, altele decât cele menționate la 11 01 13

110115 * CER eluați și nămoluri din sisteme cu membrană și sisteme de schimb ionic care conțin substanțe periculoase

110116 * Rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate CER

110198 * EWC alte deșeuri care conțin substanțe periculoase

110199 Deșeuri CER nespecificate altfel

110200 CER deșeuri produse prin prelucrarea hidrometalurgică a metalelor neferoase

110202 * Deșeuri CER din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarozit, goethit)

110203 CER deșeuri din producția de anozi pentru procese electrolitice apoase

110205 * CER deșeuri de la prelucrarea hidrometalurgică a cuprului care conțin substanțe periculoase

110206 Deșeuri CER de la prelucrarea hidrometalurgică a cuprului, altele decât cele de la 11 02 05

110207 * EWC alte deșeuri care conțin substanțe periculoase

110299 Deșeuri CER nespecificate altfel

110300 CER deșeuri solide și nămol produse prin procese de revenire

110301 * Deșeuri CER care conțin cianură

110302 * EWC alte deșeuri

110500 CER deșeuri produse prin procese de galvanizare la cald

110501 CER zinc solid

110502 CER cenușă de zinc

110503 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse

110504 * CER dark epuizat

110599 Deșeuri CER nespecificate altfel

120000 CER DEȘEURI DIN PRELUCRAREA ȘI TRATAMENTUL FIZIC ȘI MECANIC DE SURFACE A METALELOR ȘI A PLASTICELOR

120100 CER deșeuri produse prin prelucrarea fizică și mecanică a suprafețelor și tratarea metalelor și materialelor plastice

120101 Pilitură CER și așchii de materiale feroase

120102 CER praf și particule din materiale feroase

120103 Pilitură CER și așchii din materiale neferoase

120104 CER praf și particule din materiale neferoase

120105 Pilitură CER și așchii din materiale plastice

120106 * Uleiuri minerale pentru mașini CER care conțin halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

120107 * Uleiuri minerale pentru mașini CER, fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

120108 * Emulsii și soluții CER pentru mașini, care conțin halogeni

120109 * Emulsii și soluții CER pentru mașini, fără halogeni

120110 * Uleiuri sintetice pentru mașini CER

120112 * CER ceară și grăsimi uzate

120113 CER deseuri de sudura

120114 * Nămoluri de prelucrare CER care conţin substanţe periculoase

120115 Nămoluri de prelucrare CER, altele decât cele menționate la 12 01 14

120116 * CER deșeuri de materiale abrazive care conțin substanțe periculoase

120117 CER deșeuri de materiale abrazive, altele decât cele menționate la 12 01 16

120118 * Nămoluri metalice CER (nămoluri de șlefuire, ascuțire și șlefuire) care conțin ulei 120119 * Uleiuri de mașini, ușor biodegradabile

120120 * CER uzate corpuri de măcinat și materiale de șlefuit care conțin substanțe periculoase

120121 CER uzate corpuri de măcinare și materiale de șlefuit, altele decât cele menționate la 12 01 20

120199 Deșeuri CER nespecificate altfel

120300 CER deșeuri din procesele de degresare cu apă și abur (cu excepția 11)

120301 * - soluții apoase de spălare

120302 * Deșeuri CER produse prin procedee de degresare cu abur

130000 CER ULEIURI DEȘEURI ȘI DEȘEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepția uleiurilor comestibile și a uleiurilor menționate la capitolele 05, 12 și 19)

130100 CER deșeuri de uleiuri pentru circuite hidraulice

130101 * Uleiuri hidraulice CER care conțin PCB (1)

130104 * CER emulsii clorurate 130105 * emulsii neclorurate

130109 * Uleiuri minerale CER pentru sisteme hidraulice, clorurate

130110 * Uleiuri minerale CER pentru sisteme hidraulice, neclorurate

130111 * Uleiuri sintetice CER pentru sisteme hidraulice

130112 * Uleiuri CER ușor biodegradabile pentru circuite hidraulice

130113 * CER alte uleiuri pentru sisteme hidraulice

130200 CER deșeuri de ulei de motor, ulei de transmisie și uleiuri lubrifiante

130204 * CER deșeuri minerale clorurate de motor, de viteze și uleiuri de lubrifiere

130205 * Uleiuri CER pe bază de minerale neclorurate pentru motor, transmisii și lubrifiere

130206 * CER deșeuri sintetice de ulei de motor, angrenaje și ulei de lubrifiere

130207 * CER ușor biodegradabil ulei de motor, transmisie și lubrifiere

130208 * CER alte uleiuri de motor, viteze și lubrifiere

130300 CER deșeuri de uleiuri termoizolante și termoconductoare

130301 * Uleiuri CER izolatoare și conductoare de căldură, care conțin PCB

130306 * Uleiuri minerale clorurate CER izolante și transfer termic, altele decât cele menționate la 13 03 01

130307 * CER uleiuri minerale izolante și termoconductoare neclorurate

130308 * Uleiuri sintetice CER izolatoare și termoconductoare

130309 * Uleiuri CER izolante și termoconductoare, ușor biodegradabile

130310 * CER alte uleiuri izolante și termoconductoare

130400 Uleiuri de santină CER

130401 * Uleiuri de santină CER din navigația interioară

130402 * Uleiuri de santină CER din canalele debarcaderului

130403 * CER alte uleiuri de santina din navigatie

130500 CER produse de separare ulei/apă

130501 * CER deșeuri solide din camere de nisip și produse de separare ulei/apă

130502 * CER namoluri din produse de separare ulei/apa

130503 * CER namoluri de la colectoare

130506 * Uleiuri CER produse prin separare ulei/apă

130507 * CER ape uleioase produse prin separare ulei/apă

130508 * CER amestecuri de deșeuri din camere de nisip și separatoare ulei/apă

130700 CER deșeuri de combustibil lichid

130701 * CER păcură și motorină

130702 * CER petrol

130703 * EWC alți combustibili (inclusiv amestecuri)

130800 CER Uleiuri uzate nespecificate altfel

130801 * nămoluri și emulsii CER produse prin procese de desalinizare

130802 * CER alte emulsii

130899 * Deșeuri EWC nespecificate altfel

140000 CER DEȘEURI SOLVENTI, REFRIGERANTI ȘI PROPELENȚI ORGANICI (cu excepția 07 și 08)

140600 CER solvenți organici, agenți frigorifici și deșeuri de spumă / aerosoli

140601 * CER clorofluorocarburi, HCFC, HFC

140602 * CER alți solvenți și amestecuri de solvenți, halogenați

140603 * CER alți solvenți și amestecuri de solvenți

140604 * Nămoluri CER sau deșeuri solide care conțin solvenți halogenați

140605 * CER nămoluri sau deșeuri solide, care conțin alți solvenți

150000 CER DEșeuri de ambalaje, absorbanți, cârpe, MATERIALE DE FILTRARE ȘI HAINE DE PROTECȚIE (NESPECIFICATE ALTRE)

150100 CER pentru ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje urbane care fac obiectul colectării separate)

150101 Ambalaje din hârtie și carton CER

150102 Ambalaj din plastic CER

150103 CER ambalaj din lemn

150104 Ambalaj metalic CER

150105 Ambalare CER din materiale compozite

150106 CER ambalare cu materiale mixte

150107 Ambalaj din sticla CER

150109 Ambalaj textil CER

150110 * Ambalaje CER care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau contaminate cu astfel de substanțe

150111 * Ambalaje metalice CER care conțin matrici poroase solide periculoase (de exemplu azbest), inclusiv recipiente sub presiune goale

150200 Absorbanți CER, materiale filtrante, cârpe și îmbrăcăminte de protecție

150202 * Absorbanți CER, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate altfel), cârpe și îmbrăcăminte de protecție, contaminate cu substanțe periculoase

150203 Absorbanți CER, materiale filtrante, cârpe și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele menționate la 15 02 02

160000 CER DEșeuri NESPECIFICATE ALTRE ÎN LISTĂ

160100 CER vehicule scoase din uz aparținând diferitelor moduri de transport (inclusiv mașini mobile nerutiere) și deșeuri rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz și întreținerea vehiculelor (cu excepția 13, 14, 16 06 și 16 08)

160103 CER anvelope scoase din uz

160104 * Vehicule CER scoase din uz

160106 Vehicule scoase din uz CER, care nu conțin lichide și nici alte componente periculoase

160107 * Filtre de ulei CER

160108 * Componente CER care conțin mercur

160109 * Componente CER care conțin PCB-uri

160110 * Componente explozive CER (de exemplu „airbag-uri”)

160111 * Plăcuțe de frână CER care conțin azbest

160112 Plăcuțe de frână CER, altele decât cele menționate la 16 01 11

160113 * Lichide de frana CER

160114 * Lichide antigel CER care conțin substanțe periculoase

160115 Lichide antigel CER, altele decât cele menționate la 16 01 14

160116 Rezervoare CER pentru gaz lichid

160117 CER metale feroase

160118 CER metale neferoase

160119 CER plastic 160120 sticla

160121 * Componente periculoase EWC, altele decât cele menționate la 16 01 07 până la 16 01 11, 16 01 13 și 16 01 14

160122 Componente CER nespecificate altfel

160199 Deșeuri CER nespecificate altfel

160200 CER deșeuri din echipamente electrice și electronice

160209 * Transformatoare și condensatoare CER care conțin PCB-uri

160210 * Echipamente aruncate CER care conțin sau sunt contaminate cu PCB, altele decât cele menționate la 16 02 09

160211 * Echipamente aruncate CER, care conțin clorofluorocarburi, HCFC, HFC

160212 * Echipamente aruncate CER, care conțin azbest în fibre libere

160213 * Echipamente EWC aruncate care conțin componente periculoase (2), altele decât cele menționate la 16 02 09 și 16 02 12

160214 Echipamente CER aruncate, altele decât cele menționate la articolele de la 16 02 09 la 16 02 13

160215 * Componentele periculoase CER îndepărtate din echipamentele aruncate

160216 Componente CER îndepărtate din echipamentele aruncate, altele decât cele menționate la 16 02 15

160300 CER produse în afara specificațiilor și produse neutilizate

160303 * CER deșeuri anorganice care conțin substanțe periculoase

160304 CER deșeuri anorganice, altele decât cele menționate la 16 03 03

160305 * CER deșeuri organice care conțin substanțe periculoase

160306 Deșeuri organice EWC, altele decât cele menționate la 16 03 05

160400 CER deșeuri explozive

160401 * CER deșeuri de muniție

160402 * CER deșeuri artificii

160403 * CER alte deșeuri explozive

160500 Gaz CER în recipiente sub presiune și deșeuri chimice

160504 * Gaze CER în recipiente sub presiune (inclusiv haloni), care conțin substanțe periculoase

160505 Gaze CER în recipiente sub presiune, altele decât cele menționate la 16 05 04

160506 * Produse chimice de laborator EWC care conțin sau constau din substanțe periculoase, inclusiv amestecuri de substanțe chimice de laborator

160507 * CER deșeuri de substanțe chimice anorganice care conțin sau constau din substanțe periculoase

160508 * CER deșeuri de substanțe chimice organice care conțin sau constau în substanțe periculoase

160509 Deșeuri chimice EWC, altele decât cele menționate la 16 05 06, 16 05 07 și 16 05 08

160600 baterii și acumulatori CER

160601 * Baterii CER plumb acid

160602 * baterii nichel-cadmiu

160603 * baterii CER care conțin mercur

160604 Baterii alcaline CER (cu excepția 16 06 03)

160605 alte baterii și acumulatori

160606 * Electroliți CER din baterii și acumulatori, supuși colectării separate

160700 CER deșeuri provenite din curățarea rezervoarelor și butoaielor de transport și depozitare (cu excepția 05 și 13)

160708 * Deșeuri EWC care conțin ulei

160709 * Deșeuri EWC care conțin alte substanțe periculoase

160799 Deșeuri CER nespecificate altfel

160800 CER catalizatori uzați

160801 Catalizatori uzați CER care conțin aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07)

160802 * catalizatori uzați CER care conțin metale tranziționale periculoase (3) sau compuși periculoși ai metalelor tranziționale

160803 CER catalizatori uzați care conțin metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, nespecificați altfel

160804 Catalizatori uzați de cracare catalitică fluidă CER (cu excepția 16 08 07)

160805 * CER catalizatori uzați care conțin acid fosforic

160806 * CER lichide uzate utilizate ca catalizatori

160807 * CER catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase

160900 CER substanțe oxidante

160901 * CER permanganați, de exemplu permanganat de potasiu

160902 * Cromați CER, de exemplu cromat de potasiu, dicromat de potasiu sau de sodiu

160903 * peroxizi CER, de exemplu peroxid de hidrogen

160904 * CER substanțe oxidante nespecificate altfel

161000 CER deșeuri lichide apoase destinate tratării în afara amplasamentului

161001 * CER soluții apoase de deșeuri care conțin substanțe periculoase

161002 CER soluții apoase de deșeuri, altele decât cele menționate la 16 10 01

161003 * CER concentrate apoase care conțin substanțe periculoase

161004 Concentrate apoase CER, altele decât cele menționate la 16 10 03

161100 CER resturi de căptușeală și materiale refractare

161101 * Căptușeli și materiale refractare CER pe bază de carbon din procese metalurgice care conțin substanțe periculoase

161102 Căptușeli și materiale refractare pe bază de carbon CER provenite din procese metalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 01

161103 * CER alte căptușeli și materiale refractare din procese metalurgice care conțin substanțe periculoase

161104 CER alte căptușeli și materiale refractare din procese metalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 03

161105 * Garnituri CER și materiale refractare din procese nemetalurgice care conțin substanțe periculoase

161106 Căptușeli și materiale refractare CER provenite din procese nemetalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 05

170000 CER DEȘEURI DIN OPERAȚIUNI DE CONSTRUCȚIE ȘI DEMOLIERE (INCLUS SOLUL DIN SITUAȚII CONTAMINATE) 

170100 CER beton, caramizi, gresie si ceramica

170101 CER ciment

170102 Caramizi CER

170103 CER gresie si ceramica

170106 * CER amestecuri sau zguri din beton, caramizi, tigle si ceramica, care contin substante periculoase

170107 CER amestecuri sau zguri din beton, cărămizi, țigle și ceramică, altele decât cele menționate la 17 01 06

170200 CER lemn, sticlă și plastic

170201 lemn CER

170202 sticla CER

170203 plastic CER

170204 * Sticlă, plastic și lemn EWC care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

170300 CER amestecuri bituminoase, gudron de cărbune și produse care conțin gudron

170301 * CER amestecuri bituminoase care conțin gudron de cărbune

170302 CER amestecuri bituminoase, altele decât cele menționate la 17 03 01

170303 * EWC gudron de cărbune și produse care conțin gudron

170400 Metale CER (inclusiv aliajele acestora) 170401 cupru, bronz, alamă

170402 aluminiu CER

170403 plumb CER

170404 CER zinc

170405 CER fier și oțel

170406 tablă CER

170407 CER amestec de metale

170409 * Deșeuri metalice CER contaminate cu substanțe periculoase

170410 * Cabluri CER, impregnate cu ulei, gudron de cărbune sau alte substanțe periculoase

170411 Cabluri CER, altele decât cele menționate la 17 04 10

170500 CER pământ (inclusiv solul din locuri contaminate), roci și noroi de dragare

170503 * CER pământ și roci care conțin substanțe periculoase

170504 Pământ și roci CER, altele decât cele menționate la 17 05 03

170505 * CER namol de dragare care contine substante periculoase

170506 CER resturi de dragare, altele decât cele menționate la 17 05 05

170507 * piatră zdrobită CER pentru terasamente de cale ferată, care conține substanțe periculoase

170508 CER piatră zdrobită pentru balast feroviar, alta decât cea menționată la 17 05 07

170600 CER Materiale de izolare și materiale de construcție care conțin azbest

170601 * Materiale izolante CER care conțin azbest

170603 * CER alte materiale izolante care conțin sau constau în substanțe periculoase

170604 Materiale izolante CER, altele decât cele menționate la 17 06 01 și 17 06 03

170605 * Materiale de construcție CER care conțin azbest

170800 CER materiale de constructii pe baza de gips

170801 * CER Materiale de construcție pe bază de gips contaminate cu substanțe periculoase

170802 Materiale de construcție CER pe bază de gips, altele decât cele menționate la 17 08 01

170900 CER alte deseuri de constructii si demolari

170901 * CER deșeuri din construcții și demolări care conțin mercur

170902 * Deșeuri CER din construcții și demolări care conțin PCB (de exemplu, etanșanți care conțin PCB, pardoseli din rășină care conțin PCB, elemente din sticlă etanșă care conțin PCB, condensatoare care conțin PCB)

170903 * EWC alte deșeuri din construcții și demolări (inclusiv deșeuri mixte) care conțin substanțe periculoase

170904 CER deșeuri mixte din construcții și demolări, altele decât cele menționate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

180000 CER DEșeuri PRODUCE DE SECTORUL SANITĂȚII ȘI VETERINAR SAU ACTIVITĂȚI DE CERCETARE CONEXE (cu excepția deșeurilor de bucătărie și de catering care nu provin direct din tratament terapeutic)

180100 CER deșeuri din maternități și deșeuri legate de diagnosticarea, tratarea și prevenirea bolilor la om

180101 Obiecte de tăiat CER (cu excepția 18 01 03)

180102 Părți și organe anatomice CER, inclusiv pungi de plasmă și rezerve de sânge (cu excepția 18 01 03)

180103 * Deșeuri CER care trebuie colectate și eliminate prin aplicarea măsurilor speciale de precauție pentru evitarea infecțiilor

180104 deșeuri care nu trebuie colectate și eliminate prin aplicarea unor măsuri de precauție speciale pentru evitarea infecțiilor (de exemplu, bandaje, ghips, cearșafuri, îmbrăcăminte de unică folosință, șervețele sanitare)

180106 * Substanțe chimice EWC constând din sau care conțin substanțe periculoase

180107 Produse chimice EWC, altele decât cele menționate la 18 01 06

180108 * CER medicamente citotoxice și citostatice

180109 Medicamente CER, altele decât cele menționate la 18 01 08

180110 * Deșeuri de amalgam CER provenite din proceduri stomatologice

180200 CER deșeuri legate de cercetare și diagnosticare, tratare și prevenire a bolilor la animale

180201 Obiecte de tăiat CER (cu excepția 18 02 02)

180202 * Deșeuri CER care trebuie colectate și eliminate prin aplicarea măsurilor speciale de precauție pentru evitarea infecțiilor

180203 CER deșeuri care nu trebuie colectate și eliminate prin aplicarea unor precauții speciale pentru evitarea infecțiilor

180205 * Substanțe chimice EWC constând din sau care conțin substanțe periculoase

180206 Produse chimice EWC, altele decât cele menționate la 18 02 05

180207 * CER medicamente citotoxice și citostatice

180208 Medicamente CER, altele decât cele menționate la 18 02 07

190000 CER DEȘEURI PRODUSE DIN STATII DE TRATARE A DEȘEURILOR, STAȚII DE TRATARE A APEI Uzate, ÎN AFARA SANTIERULUI, ȘI DIN POTABILIZAREA APEI ȘI PREGĂTIREA EI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ

190100 CER deșeuri provenite din incinerarea deșeurilor sau piroliză

190102 Materiale feroase CER extrase din cenusa de fund

190105 * Reziduuri de filtru CER de la tratarea gazelor arse

190106 * CER deșeuri lichide apoase din tratarea fumului și a altor deșeuri lichide apoase

190107 * CER deșeuri solide de la tratarea gazelor arse

190110 * CER cărbune activ uzat, utilizat pentru tratarea fumului

190111 * CER cenușă de fund și zgură care conțin substanțe periculoase

190112 CER cenușă de fund și zgură, altele decât cele menționate la 19 01 11

190113 * Cenușă zburătoare CER care conține substanțe periculoase

190114 CER cenușă zburătoare, altele decât cele menționate la 19 01 13

190115 * cenusa cazanului EWC care contine substante periculoase 190116 praf de cazan, altele decat cele mentionate la 19 01 15

190117 * CER deșeuri de piroliză care conțin substanțe periculoase

190118 Deșeuri de piroliză EWC, altele decât cele menționate la 19 01 17

190119 Nisipuri CER ale reactoarelor cu pat fluidizat

190199 Deșeuri CER nespecificate altfel

190200 CER deșeuri produse prin tratamente chimico-fizice specifice ale deșeurilor industriale (inclusiv decromatizare, decianare, neutralizare)

190203 CER amestecuri de deșeuri compuse exclusiv din deșeuri nepericuloase

190204 * CER deșeuri mixte care conțin cel puțin un deșeu periculos

190205 * CER namoluri de la tratamente chimico-fizice continand substante periculoase

190206 Nămoluri CER de la tratamente chimice și fizice, altele decât cele menționate la 19 02 05

190207 * Uleiuri și concentrate CER produse prin procese de separare

190208 * CER deșeuri combustibile lichide care conțin substanțe periculoase

190209 * CER deșeuri combustibile solide care conțin substanțe periculoase

190210 Deșeuri combustibile EWC, altele decât cele menționate la 19 02 08 și 19 02 09

190211 * EWC alte deșeuri care conțin substanțe periculoase

190299 Deșeuri CER nespecificate altfel

190300 CER deșeuri stabilizate/solidificate (4)

190304 * Deșeuri EWC marcate ca periculoase, parțial (5) stabilizate

190305 Deșeuri stabilizate CER, altele decât cele menționate la 19 03 04

190306 * Deșeuri CER marcate ca periculoase, solidificate

190307 Deșeuri solidificate EWC, altele decât cele menționate la 19 03 06

190400 CER deșeuri vitrificate și deșeuri din vitrificare

190401 CER deșeuri vitrificate

190402 * Cenușă zburătoare CER și alte deșeuri de la tratarea gazelor arse

190403 * CER fază solidă nevitrificată

190404 CER deșeuri lichide apoase produse prin călirea deșeurilor vitrificate

190500 CER deșeuri produse prin tratarea aerobă a deșeurilor solide

190501 CER parte necompostată a deșeurilor municipale și similare

190502 CER parte necompostată a deșeurilor animale și vegetale

190503 CER compost în afara specificațiilor

190599 Deșeuri CER nespecificate altfel

190600 CER deșeuri produse prin tratarea anaerobă a deșeurilor

190603 Lichide CER produse prin tratarea anaerobă a deșeurilor urbane

190604 Digestat CER produs prin tratarea anaerobă a deșeurilor urbane

190605 Lichide CER produse prin tratarea anaerobă a deșeurilor de origine animală sau vegetală

190606 Digestat CER produs prin tratarea anaerobă a deșeurilor de origine animală sau vegetală

190699 Deșeuri CER nespecificate altfel

190700 CER levigatul depozitului de gunoi

190702 * CER levigatul depozitului de deșeuri care conține substanțe periculoase

190703 Levigat de depozit de deșeuri CER, altul decât cel menționat la 19 07 02

190800 CER deșeuri de la stațiile de tratare a apelor uzate, nespecificate altfel

190801 sita CER

190802 CER deșeuri de la eliminarea nisipului

190805 CER namoluri produse prin tratarea apelor uzate urbane

190806 * Rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate CER

190807 * Soluții CER și nămoluri din regenerarea rășinilor schimbătoare de ioni

190808 * CER deșeuri de la sistemele cu membrane care conțin substanțe periculoase

190809 CER amestecuri de uleiuri și grăsimi produse prin separare ulei/apă, care conțin numai uleiuri și grăsimi comestibile

190810 * Amestecuri EWC de uleiuri și grăsimi din separarea ulei/apă, altele decât cele menționate la 19 08 09

190811 * CER namoluri de la tratarea biologica a apelor uzate industriale care contin substante periculoase

190812 Nămoluri CER provenite din tratarea biologică a apelor uzate industriale, altele decât cele menționate la 19 08 11

190813 * nămoluri CER care conțin substanțe periculoase provenite din alte epurări industriale de ape uzate

190814 Nămoluri CER provenite din alte epurări a apelor uzate industriale, altele decât cele menționate la 19 08 13

190899 Deșeuri CER nespecificate altfel

190900 CER deșeuri produse prin purificarea apei sau prepararea acesteia pentru uz industrial

190901 CER deșeuri solide produse prin filtrare primară și procese de screening

190902 CER namoluri produse prin procese de limpezire a apei

190903 nămoluri CER produse prin procese de decarbonatare

190904 CER carbon activ cheltuit

190905 CER Rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

190906 Soluții CER și nămoluri din regenerarea rășinilor schimbătoare de ioni

190999 deșeuri nespecificate altfel

191000 CER deșeuri din operațiunile de zdrobire a deșeurilor care conțin metale

191001 CER deșeuri de fier și oțel

191002 CER deșeuri de metale neferoase

191003 * CER puf - fracție ușoară și pulberi, care conțin substanțe periculoase

191004 Puf CER - fracție ușoară și praf, altele decât cele menționate la 19 10 03

191005 * CER alte fracții, care conțin substanțe periculoase

191006 CER alte fracții, altele decât cele menționate la 19 10 05

191100 CER deșeuri produse prin regenerarea uleiului

191101 * CER filtre de argilă uzată

191102 * CER gudroane acide

191103 * CER deșeuri lichide apoase

191104 * CER deșeuri din epurarea combustibililor cu baze

191105 * Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului care conțin substanțe periculoase

191106 Nămoluri CER provenite din tratarea efluenților la fața locului, altele decât cele menționate la 19 11 05

191107 * Deșeuri CER produse prin purificarea fumului

191199 Deșeuri CER nespecificate altfel

191200 CER deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, mărunțire, compactare, peletare) nespecificate altfel

191201 Hârtie și carton CER

191202 CER metale feroase

191203 CER metale neferoase

191204 CER plastic și cauciuc

191205 sticla CER

191206 * Lemn CER care contine substante periculoase

191207 Lemn CER, altul decât cel menționat la 19 12 06

191208 CER produse textile

191209 Minerale CER (de exemplu, nisip, roci)

191210 CER deșeuri combustibile (RDF: combustibil derivat din deșeuri)

191211 * CER alte deșeuri (inclusiv materiale mixte) de la tratarea mecanică a deșeurilor care conțin substanțe periculoase

191212 CER alte deșeuri (inclusiv materiale mixte) rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele menționate la 19 12 11

191300 CER deșeuri produse prin recuperarea terenurilor și remedierea apelor subterane

191301 * CER deșeuri solide produse prin operațiuni de recuperare a terenurilor, care conțin substanțe periculoase

191302 CER deșeuri solide din operațiuni de recuperare a terenurilor, altele decât cele menționate la articolul 19 13 01

191303 * Nămoluri CER produse prin operațiuni de recuperare a terenurilor, care conțin substanțe periculoase

191304 Nămoluri CER provenite din operațiuni de recuperare a terenurilor, altele decât cele menționate la 19 13 03

191305 * Nămoluri CER provenite din operațiunile de remediere a apelor subterane care conțin substanțe periculoase

191306 Nămoluri CER provenite din operațiunile de remediere a apelor subterane, altele decât cele menționate la 19 13 05

191307 * Deșeuri lichide apoase EWC și concentrate apoase din operațiunile de remediere a apelor subterane care conțin substanțe periculoase

191308 CER deșeuri lichide apoase și concentrate apoase din operațiunile de remediere a apelor subterane, altele decât cele menționate la 19 13 07

200000 CER DEŞEURI MUNICIPALE (DESEURI MENAJERE ŞI SIMILARE PRODUCE DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE ŞI INDUSTRIALE, PRECĂ ŞI INSTITUŢII) INCLUSIV DEŞEURILE DIN COLEGERE SEPARATĂ

200100 Fracțiuni CER care fac obiectul colectării separate (cu excepția 15 01 00)

200101 Hârtie și carton CER

200102 sticla CER

200108 CER deseuri biodegradabile din bucatarii si cantine

200110 Imbracaminte CER

200111 CER produse textile

200113 * Solvenți CER

200114 * acizi CER

200115 * CER substanțe alcaline

200117 * CER fotochimice

200119 * pesticide CER

200121 * Tuburi fluorescente CER și alte deșeuri care conțin mercur

200123 * Echipamente aruncate CER care conțin clorofluorocarburi

200125 CER uleiuri și grăsimi comestibile

200126 * Uleiuri și grăsimi EWC, altele decât cele menționate la 20 01 25

200127 * Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini CER care conțin substanțe periculoase

200128 Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini CER, altele decât cele menționate la 20 01 27

200129 * Detergenți CER care conțin substanțe periculoase

200130 Detergenți CER, alții decât cei menționați la 20 01 29

200131 * CER medicamente citotoxice și citostatice

200132 Medicamente CER, altele decât cele menționate la 20 01 31

200133 * Baterii și acumulatori EWC menționați la 16 06 01, 16 06 02 și 16 06 03, precum și baterii și acumulatori nesortați care conțin astfel de baterii

200134 Baterii și acumulatori CER, altele decât cele menționate la 20 01 33

200135 * Echipamente electrice și electronice aruncate EWC, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, care conțin componente periculoase (6)

200136 echipamente electrice și electronice aruncate, altele decât cele menționate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35

200137 * Lemn CER, care contine substante periculoase

00138 Lemn CER, altul decât cel menționat la 20 01 37

200139 plastic CER

200140 CER metal

200141 CER deșeuri produse prin curățarea coșurilor de fum și a coșurilor de fum

200199 CER alte fracții nespecificate altfel

200200 XNUMX CER deșeuri de grădină și parc (inclusiv deșeuri din cimitire)

200201 CER deșeuri biodegradabile

200202 CER pământ și rocă

200203 CER alte deșeuri nebiodegradabile

200300 CER alte deșeuri municipale

200301 CER deșeuri municipale nesortate

200302 CER deșeuri din piețe

200303 CER reziduuri de curățenie rutieră

200304 CER namol fosa septica

200306 CER deșeuri din curățarea apelor uzate

200307 CER deșeuri voluminoase

200399 CER deșeuri municipale nespecificate altfel

CUMPARAM CURU

CE FACEM

resturi de aluminiu

VERIFICAREA AUTORIZAȚII ȘI ESTIMARE A VALORII REFUZULUI

resturi de aluminiu

SUPORT COMERCIAL PENTRU CUMPĂRARE ȘI VÂNZARE

CUMPĂRAREA ȘI VANZAREA DIRECTĂ A TOATE TIPURILE DE DEȘEURI, CHIAR PERICULOASE

VORBESC DESPRE NOI

Meniu principal

Buton Sunați acumÎNCHIS DE VACANȚĂ
PIATA METALURILOR

GRATUIT
VEDERE